HOERA!
ER WORDT WEER GEREPETEERD EN OPGETREDEN     DOOR DE ENKHUIZER SJAPPETOUWTJES!
Op die datum stopten we namelijk voorlopig met optreden en repeteren. Dat kwam allemaal door de aanwezigheid van het coronavirus in Nederland. Daardoor werden alle geplande optredens van ons in 2020 en 2021 afgelast en was onze vaste repetitieruimte in NS-station Enkhuizen te klein en dus ongeschikt om (corona)veilig bij elkaar te zijn en te zingen.
Op 15 maart 2020 meerden wij (shanty- & seasongkoor “De Enkhuizer Sjappetouwtjes”) ons zeilschip, waarmee wij door het hele land varen om te zingen en te vertellen over o.a. Enkhuizen en haar zeilvaart- en visserijhistorie, af in de Enkhuizer Rommelhaven.
Wel hebben wij in de zomer van 2020 twee keer buiten gerepeteerd in de grote tuin van de Enkhuizer familie Van der Jagt (zie de afgebeelde tuinfoto’s) en in het najaar van 2021 drie maal  binnen geoefend in de ruime RK-kerk te Enkhuizen.
Dankzij de gunstige ontwikkeling van de coronavirus-situatie hebben wij gelukkig op 21 februari jl. onze repetitieavonden kunnen hervatten!
Eerst repeteerden we toen nog een keer in de grote zaal van verzorgingscentrum “Herfstzon” en sinds 1 maart oefenen we weer wekelijks in onze vertrouwde repetitieruimte in NS-station Enkhuizen (zie de groepsfoto op deze pagina).
Vanaf april zullen we ook weer uitvaren voor optredens. Ons eerste optreden, na een corona-pauze van ca. twee jaar, is op zaterdagmiddag 9 april a.s. in Spanbroek. En wel voor de leden van de plaatselijke afdeling van “De Zonnebloem”.  Zie de pagina AGENDA van deze website voor de al geplande verdere optredens van ons dit jaar.
Muzikant gevraagd
Vanwege het vertrek van onze accordeoniste zijnwij op zoek naar een nieuwe accordeonist of accordeoniste.
Mocht je het leuk vinden ons met je accordeon te begeleiden tijdens onze repetities en onze mooie optredens, neem dan even kontakt op met onze voorzitter Ton van Oudheusden, Breedstraat 6b te Enkhuizen
(tel. 0228-314943 / e-mail: info@sjappetouwtjes.nl ).
© Designed by P.H.M.Koster