HOERA!
ER WORDT WEER GEREPETEERD EN OPGETREDEN     DOOR DE ENKHUIZER SJAPPETOUWTJES!
Dankzij de gunstige ontwikkeling van de coronavirus-situatie hebben wij op 1 maart onze repetitieavonden gelukkig kunnen
Zo zongen wij op woensdagmiddag 6 april
onze honderdjarige fan Luwine de Wit toe, tijdens haar feestelijke verjaardagsviering in restaurant “Het Station” te Enkhuizen
Zondagmiddag 24 april verzorgden we een uitermate geslaagd en druk bezocht “Duoconcert” met het koor “Con Brio” uit Lutjebroek in Dorpshuis “De Wurf” aldaar (zie foto).
Dit bijzondere concert werd besloten met het gezamenlijk gezongen lied “The fields of Athenry”.
Op maandagmorgen 2 mei verwelkomden wij met onze zang en muziek de deelnemers aan de Westfriese “Fiets 4-daagse”, bij stempelpost “Zuiderzee(buiten)museum” in Enkhuizen. Nikki Boon, projectcoördinator evenementen bij genoemd museum, schreef over dit optreden: “We hebben weer onwijs genoten van jullie aanwezigheid. De sfeer was goed en de fietsers kregen door jullie een feestelijke ontvangst”.
Inmiddels hebben wij ook alweer de nodige optredens achter de rug.
Sjappetouwtjesgroeps-  fotorepetitieavond
Con Brio”
Op zaterdagmiddag 9 april vermaakten we met onze liedjes en praatjes over o.a. de zeilvaart- en visserijhistorie van Enkhuizen de leden van de afdeling Spanbroek van “De Zonnebloem”. Naar aanleiding hiervan ontvingen we een week later van maar liefst 3 seniorenverenigingen uit de regio verzoeken voor optredens!
In de voormalige Enkhuizer vissersbuurt voerden op zaterdagmiddag 21 mei zes sjappetouwtjes diverse malen de sketch van “De opstandige Enkhuizer vissers op”, tijdens “De opstand en bevrijdingh van Enckhuisen”. Een historisch evenement, waarin Enkhuizen gedenkt dat het op 21 mei 1572 als eerste stad in Holland zelf de Spaanse bezetters verjoeg en koos voor de Prins van Oranje. Tussen de sketch-opvoeringen door zongen bedoelde sjappetouwtjes voor een vaak zeer talrijk publiek passende liedjes uit ons repertoire.

De komende maanden zijn wij eveneens op tal van plaatsen te zien en te horen. Informatie hierover staat op de pagina “AGENDA” van deze website.         
© Designed by P.H.M.Koster
hervatten en oefenen we vanaf die datum weer wekelijks in onze vertrouwde repetitieruimte in NS-station Enkhuizen. Zij het dat in de zomermaanden deze ‘oefenfrequentie” iets minder zal zijn vanwege vakanties van onze koorleden.