Secretaris

Commissies

Kees Prins

Vacature


Vacature

Jan Belier

Voor

Inlichtingen  en boekingen

klik hier

Teun  de Jong

Nico Tensen

Ton van Oudheusden

Repertoirecommissie

Activiteitencommissie

Webbeheer

Interim-Webmaster Jan Belier, met ondersteunig van Peter Koster.

                   Het Bestuur

Voorzitter en Penningmeester

Ton van Oudheusden

Tel :   0228-314943


Jan Belier

06-10621774

Bestuurslid ,
Vice voorzitter

Auk Kootstra
Tel: 0228-325555


Bestuurslid

Vacant

informatie
© 2020 De  Enkhuizer Sjappetouwtjes

Jan Mol

Diny Kootstra