Nieuws
Info
CD
agenda
Smoelenboek
Etymologie
© 2016 De  Enkhuizer Sjappetouwtjes
Wij -‘De Enkhuizer Sjappetouwtjes’ - zijn een uit Enkhuizen afkomstig koor, dat in 1999 is opgericht door een groep enthousiaste shantyliefhebbers. Ons koor bestaat uit ongeveer 25 mensen (zangers en begeleidende muzikanten) die er plezier in hebben om zich, naast hun normale bezigheden, te ontspannen op een min of meer creatieve muzikale manier.
Wij willen echter niet uitsluitend een ‘shantykoor’ zijn. Daarom hebben wij gekozen voor een ruim repertoire van nederlands- en engelstalige liedjes, die direct of indirect iets te maken hebben met de zee, de VOC of de visserij (Enkhuizen is immers een VOC- en visserijstad).
Het bijzondere aan ons repertoire is, dat wij naast de meer of minder bekende shanty’s en zeemansliedjes,  tevens een groot
aantal nummers over bovengenoemde onderwerpen zingen van lokale en regionale componisten/tekstschrijvers. Bovendien werden historische teksten over de zee van vaderlandse dichters en schrijvers voor ons bewerkt en voorzien van muziek, waardoor tal van mooie liedjes ontstonden. De wijze, waarop wij ons repertoire uitvoeren, is uniek door onze ‘kleurrijke’ presentatie en actieve interactie.
Wij hebben namelijk in ons midden enkele praatjesmakers en duvelstoejagers, die op een boeiende wijze het publiek informeren over en betrekken bij onze optredens. Zo worden onze toeschouwers/toehoorders niet alleen gestimuleerd tot het meezingen van onze shanty’s en liedjes, maar vaak ook tot het meedoen met de hierin door ons bezongen zeemanswerkzaamheden, zoals:

- het bedienen van de kaapstander bij het binnenhalen van het anker;
- het halen van de lijnen;
- het (weg)pompen van het water uit het schip.

Vandaar, dat wij allerlei materialen en -attributen bij ons hebben en gebruiken tijdens onze optredens. Onze praatjesmakers geven tijdens ons optreden ook altijd een kolderieke vertaling van ‘Sjappetouwtjes’. Het is volgens hen ruw, ongemanierd, onverschillig en slecht gekleed volk, dat in de 17e eeuw de VOC-schepen naar Oost-Indië bemande. Edoch, voor de juiste betekenis van onze naam verwijzen wij u naar de rubriek ‘Etymologie’op deze website.

Wij repeteren wekelijks op de dinsdagavond in de fraaie voormalige ‘Dameswachtkamer’ van het omstreeks 1886 gebouwde NS-station in Enkhuizen. Onze repetities kenmerken zich door een ongedwongen en ontspannen sfeer.